PLAYMAKERNE.DK - KULTUR, ERHVERV & FORENING

Indlæser

ERHVERV: Nymarksminde Natur og Teknologi 1.-9. klasse


Dato og tid

Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 10:00 til 13:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 19. april 2019 kl. 08:30

Sted

Nymarksminde
Vestvej 91
9310 Vodskov
Denmark

Arrangør

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard
+45 9352 0066
erhvervsplaymaker@aalborg.dk

 

Beskrivelse

Undervisningen foregår udelukkende på Nymarksminde og kan skifte mellem uden- og indendørs aktiviteter afhængigt af vejrforhold og undervisningsforløb. Tag tøj på efter vejrforholdene. Undervisningsforløbene tager sit udgangspunkt i den omkringværende natur og landbrugslandet, forskellige økosystemer, produktion, miljø og bæredygtighed.

Vi tilpasser desuden gerne vores undervisningsforløb efter individuelle ønsker og behov. Ring og hør nærmere på tlf. (22 48 26 43)

 

Følgende forløb tilbydes:
(Der tages i hvert enkelt tilfælde højde for klassens klassetrin samt faglige niveau. Ring til vores underviser og aftal nærmere.)

 

1-2 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi)

 • De fire årstider: Vi lærer om de forskellige årstider og sammenhængen mellem dem. Vi kigger på et solur, måler temperaturen udendørs og leger forskellige lege.

 

 • Dyrespor: Alle dyr efterlader mange forskellige slags spor fx fodspor, gnavespor, ekskrementer og dele af byttedyr. I dette forløb vil der blive sat fokus på fodspor.

 

1-4 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi, Biologi)

 • Krible-Krable: Vi går på jagt efter små dyr og insekter i skovbunden. Efterfølgende kategoriserer vi insekterne og snakker om deres levesteder. Vi udfører små undersøgelser og lege.

 

 • På opdagelse i naturen: Vi går på opdagelse i forskellige naturområder og undersøger dyrelivet i den danske natur. Hertil udfører vi enkle undersøgelser ved brug af enkelt udstyr.

 

 • Bondegårdsdyr: Eleverne kommer helt tæt på bondegårdsdyrene og får et indblik i hvor fx æg, mælk og bacon kommer fra. Fortællinger kombineret med små opgaver.

 

3-9 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi, Biologi)

 • Fysiologi og anatomi: Vi ser på forskelle og ligheder mellem menneskers og dyrs indre og ydre opbygning. Vi lærer om forskellige organer og systemers funktioner inde i kroppen.

 

5-9 klasse:

Fag: (Natur & Teknologi, Biologi)

 • Fødekæder, fødenet og symbioser: Vi sætter fokus på større økologiske sammenhænge hvor eleverne skal ud i forskellige naturområder og undersøge, modellere og fremlægge forskellige økologiske sammenhænge for hinanden.

 

 • Danske naturtyper: Større eller mindre feltundersøgelser i områdets forskellige naturtyper. Forløbet kan have fokus på dyr, planter eller svampe efter eget ønske. Hvad kendetegner de forskellige naturtyper og hvordan har arterne tilpasset sig?

 

 • Husdyr og produktion: Eleverne kommer helt tæt på gårdens husdyr og får indblik i menneskets betydning på vores produktionsdyr. Vi kigger på forskellige produkter og undersøger deres vej fra dyr til forbruger.

 

Forberedelse

Læs om Nymarksminde på vores hjemmeside
https://nymarksminde.dk

 

Formål

I spændende og naturrige omgivelser er vores mål, at skabe forundring og nysgerrighed hos eleverne, der giver dem lyst til at grave endnu dybere ned i det underviste materiale.

 

Hos Nymarksminde vil vi skabe et frit og legende læringsmiljø, hvor der er plads til forundring og tid til at bearbejde nye informationer. Vores undervisning tager udgangspunkt i sanselighed og er udpræget ”hands on”, hvor faglig viden kombineres med levende dyr, konkurrencer, dansk natur og fællesskab.

 

Forløbene er tilrettelagt i overensstemmelse med de bindende rammer for Fælles Mål og matcher vejledende færdigheds- & vidensmål inden for primært natur & teknologi og biologi, men også fysik/kemi, geografi, madkundskab og idræt for de pågældende klassetrin kan inddrages.

 

 

Målgruppe:
1.-9. klasse (MAX 1 klasse)

Arrangementet er gratis.

Skolen varetager følgende

 • Sørger for transport til og fra Nymarksminde. 
 • Stiller med minimum 1 voksen.

! VED TILMELDING

 • Tilmeldes MAX 1 klasse.
 • Kontaktpersonen står for videreformidling af alt materiale, til rette vedkommende.
 • Bekræftes samtidig, at skolen er bekendt med de ovenfor beskrevne forpligtelser.
 • Du får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når du modtager denne, har du tilmeldt et hold (ikke som angivet, 1 person) 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard
+45 9352 0066
erhvervsplaymaker@aalborg.dk