PLAYMAKERNE.DK - KULTUR, ERHVERV & FORENING

Indlæser

ERHVERV: Byg et hus i "virkeligheden" - 7.-8.. klasse


Dato og tid

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 08:15 til 14:15

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 29. april 2019 kl. 06:45

Sted

På skolen
Skolevej
0 Skoleby
Denmark

Arrangør

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard
+45 9352 0066
erhvervsplaymaker@aalborg.dk

Byg et hus i "virkeligheden"

Eleverne får nu mulighed for at afprøve deres matematiske-færdigheder med en række opgaver ligesom vores tømrere-elever. 

Eleverne skal bygge en model af et hus og samtidigt lave en række opgaver, som eksempelvis overflade beregning, sokkeldybde og materialeberegninger. Eleverne kommer til at arbejde sammen i grupper, hvor de samarbejder om at bygge huset og lave de dertil hørende opgaver. De skal til sidst op til en mini-svendeprøve, hvor de skal formidle og forklare, hvordan de er nået frem til deres udregninger.

Forløbet løber over en dag (6 klassetimer), og det er bygget op omkring videns- og færdighedsmålene i matematik (primært ”tal og algebra” og ”geometri og måling”). Derudover er forløbet også med til at udvikle elevernes karrierelæringskompetencer, hvilket betyder, at forløbet kan anvendes som ”uddannelse og job” aktivitet.

Formål

Målet med Matematik i virkeligheden er, at eleverne skal møde en praktisk-teoretisklæringsform, som er kendetegnet for erhvervsuddannelser. Derudover har forløbet til formål, at eleverne skal kunne forstå sammenhængen mellem uddannelse og job i en erhvervsuddannelseskontekst.

Forløbet foregår på egen skole.

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

7.-8. klasse (MAX 25 elever)

Varighed

4 eller 6 timer

Forløbet varer 4 eller 6 timer (kl. 8.15 – 14:15)

Dette forløb er gratis.

Under forudsætning af, at grundskolens lærere deltager i aktiviteten.

Emneområde

Anvendelsesorienteret matematik
Uddannelse og job

Fag
Matematik
Uddannelse og job
Tema undervisning

Skolen varetager følgende

  Stiller med minimum 1 voksen

! VED TILMELDING

  • Tilmeldes MAX 25 elever
  • Kontaktpersonen står for videreformidling af alt materiale, til rette vedkommende.
  • Bekræftes samtidig, at skolen er bekendt med de ovenfor beskrevne forpligtelser.
  • Du får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når du modtager denne, har du tilmeldt et hold (ikke som angivet, 1 person) 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard
+45 9352 0066
erhvervsplaymaker@aalborg.dk